Monitoring temperatury
Monitoring wilgotności
Monitoring konduktancji
Monitoring pH
Kontrola tłuszczy
Kontrola czystości i higieny
Oznaczenia jakościowe wody
Oznaczenia półilościowe
Zestawy do analizy wody
Znakowanie żywności
Pobór i przechowywanie prób
Odzież ochronna
Utrzymanie czystości
Niebieskie plastry wykrywalne
Środki do mycia i dezynfekcji
Maty wejściowe
Produkty wykrywalne
Partnerzy handlowi


Luminometr 3M™ Clean-Trace™ NG 3
nr kat. 6347570


Luminometr Clean-Trace™ NG firmy 3M™ jest urządzeniem stosowanym wraz z zestawem testów firmy 3M™ do pomiaru zawartości zanieczyszczeń powierzchni oraz próbek wody. W badaniach tych wykorzystywana jest technologia bioluminescencji adenozynotrójfosforanu (ATP). ATP jest substancją, która występuje u wszystkich organizmów zwierzęcych i roślinnych, a także w większości resztek pokarmowych, w bakteriach, grzybach oraz innych organizmach. Pomiar ATP dokonywany jest za pomocą reakcji enzymatycznej, która występuje naturalnie w ogonie świetlików.

Lucyferyna/lucyferaza + ATP = Światło

Natężenie emitowanego światła jest proporcjonalne do ilości ATP. Natężenie światła emitowanego przez próbkę mierzone jest za pomocą luminometru Clean-Trace™ NG i przedstawiane jest w postaci względnych jednostek światła Relative Light Units (RLU).

Cechy

  • Czułość Luminometru < 1 femtomol ATP,
  • Możliwość programowania: 100 planów próbkowania, każdy plan próbkowania może zawierać do 300 punktów pomiarowych,
  • Identyfikacja miejsca poboru próbki: cyfrowa i/lub opis,
  • Pamięć 2000 wyników,
  • Wynik generowany w czasie 10 sekund,
  • Autokalibracja: przy każdorazowym uruchomieniu luminometru,
  • Obsługa urządzenia w języku polskim.

Urządzenie wraz z oprogramowaniem Data Trending Software, umożliwia m.in. tworzenie raportów, wykresów, analizę trendu i obróbkę danych. Oprogramowanie dostępne jest w wielu językach również polskim.

 
 

Luminometr NX Clean-Trace

wyślij e-mail | Zasady współpracy | Linki | Wszelkie prawa do publikowanych treści są zastrzeżone © 2005 - 2019 Copyright by IMAZO