Monitoring temperatury
Monitoring wilgotności
Monitoring konduktancji
Monitoring pH
Kontrola tłuszczy
Kontrola czystości i higieny
Oznaczenia jakościowe wody
Oznaczenia półilościowe
Zestawy do analizy wody
Znakowanie żywności
Pobór i przechowywanie prób
Odzież ochronna
Utrzymanie czystości
Niebieskie plastry wykrywalne
Środki do mycia i dezynfekcji
Maty wejściowe
Produkty wykrywalne
Partnerzy handlowi


Luminometr SystemSURE Plus
nr kat. 6347570


Luminometr to przenośny analizator czystości i higieny, posiadający pamięć 2000 wyników, możliwość sortowania, drukowania oraz przesyłania wyników do komputera. Stanowi doskonałe narzędzie kontroli w systemie HACCP.

Zasada działania:
Luminometr wykonuje pomiar ilości adenozynotrifosforanu (ATP) zawartego w żywej komórce materiału pochodzenia biologicznego. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu enzymów: lucyferazy i lucyferyny, które wraz z ATP powodują świecenie. Emitowane światło odczytywane jest jako relatywne jednostki świetlne (ang.RLU). Intensywność wydzielonych kwantów światła jest proporcjonalna do ilości ATP obecnego w badanym środowisku.

Zastosowanie:
Spełnienie norm HACCP wymaga monitorowania czystości wszystkich urządzeń technologicznych mających kontakt z żywnością, oceny skuteczności mycia linii produkcyjnych i innych powierzchni zakładu branży spożywczej. Ponadto badanie czystości mikrobiologicznej wyrobów : kosmetyki, środki myjące i dezynfekujące w zakładach, sprawdzanie czystości rąk pracowników, ocena czystości w miejscach zbiorowego żywienia, ocena jakości używanej wody (ogólne i bakteryjne ATP).

Korzyści:
Pomiary przy użyciu luminometru przewyższają tradycyjne badania mikrobiologiczne pod względem szybkości wykonania, wygody i skuteczności. Wyniki pomiaru, dokonanego Luminometrem SystemSure II odczytywane są już po 60 sekundach. Pozwala to zakładom na natychmiastową analizę czystości i podjęcie decyzji o rozpoczęciu produkcji lub poszukiwaniu ewentualnych przyczyn problemów.

Cechy szczególne
• Czytelny panel LCD
• 100 programowalnych planów badań
• Pamięć dla 200 użytkowników
• 251 programowalnych lokalizacji w planie badań
• Programowanie wyników dla 5000 lokalizacji
• Wynik w czasie 60 sekund
• Detekcja ATP < 1 femtomoli (1 x 10-15 moli)
• Autokalibracja
• Zasilanie bateryjne 2 x AA = 3 000 badań
• Dołączony program DataSURE do analizy wyników

Wykonanie pomiaru:
Pomiar poziomu czystości wykonujemy w miejscach określonych jako punkty krytyczne dla jakości produktu w zakładzie ( np. stół rozbiórczy, taśma, mieszalnik itp.) Za pomocą wymazówki UltraSnap pobieramy wymaz z powierzchni 10x10 cm. Sprawdzenie jakości mycia instalacji wykonujemy poprzez badanie popłuczyn. Należy wtedy zanurzyć wymazówkę w ostatniej dawce popłuczyn. Po pobraniu wymazu należy ją umieścić powtórnie w probówce i uwolnić odczynniki znajdujące się w nasadce. Znajdują się tam: odczynnik powodujący ekstrakcję ATP z komórek oraz mieszanina enzymów, która powoduje powstawanie kwantu światła. Po dodaniu odczynników pomiar należy wykonać w jak najkrótszym czasie. Bez uwolnienia odczynników pobrany wymaz można przechowywać do 4 godzin dzięki temu nie ma potrzeby noszenia z sobą urządzenia . Pomiar trwa około 15-20 sekund. Po dokonanym badaniu zużyte wymazówki można wyrzucać do kosza (odczynniki nieszkodliwe). Dla każdego punktu pomiarowego należy określić numer programu oraz wartości progowe informujące o przekroczeniu lub nie poziomu czystości w badanym punkcie. Wartości progowe należy wcześniej wyznaczyć poprzez wykonanie badań wzorcowych.

Interpretacja wyników pomiaru:
Wartości mniejsze od wprowadzonych wartości progowych są wynikiem poprawnym. Wartość pomiaru pomiędzy progiem nr 1 i progiem nr 2 sygnalizuje że czystość danego punktu pogorszyła się, ale jest jeszcze w granicach tolerancji. Należy pamiętać, że metoda ta jest bardzo czuła i przekroczenie wartości progowych o kilkanaście jednostek RLU nie jest jeszcze powodem do niepokoju. Dopiero przekroczenie na poziomie kilkadziesiąt-kilkaset jednostek RLU jest znaczące. Po wykonaniu pomiaru lub serii pomiarów dane można łatwo wczytać do komputera. Wyniki pomiarowe przekazują następujące informacje: numer aparatu, którym był sporządzony pomiar, numeru programu (czyli w jakim punkcie krytycznym był wykonany), numeru testu w danym punkcie krytycznym, wartości wyniku (także w formie opisowej), daty i czasu pomiaru. Istnieje możliwość umieszczenia komentarza oraz wykonania wykresów. Urządzenie dostarczane jest wraz z certyfikatem sprawdzenia przez producenta. Istnieje możliwość standaryzacji czyli sprawdzenia czułości (w trakcie użytkowania) na wzorcowanym roztworze ATP.

 

wyślij e-mail | Zasady współpracy | Linki | Wszelkie prawa do publikowanych treści są zastrzeżone © 2005 - 2019 Copyright by IMAZO