Monitoring temperatury
Monitoring wilgotności
Monitoring konduktancji
Monitoring pH
Kontrola tłuszczy
Kontrola czystości i higieny
Oznaczenia jakościowe wody
Oznaczenia półilościowe
Zestawy do analizy wody
Znakowanie żywności
Pobór i przechowywanie prób
Odzież ochronna
Utrzymanie czystości
Niebieskie plastry wykrywalne
Środki do mycia i dezynfekcji
Maty wejściowe
Produkty wykrywalne
Partnerzy handlowi


MicroSNAP Enterobacteriaceae
nr kat. 6347587 opakowanie 100 szt.

MicroSNAP EB jest szybkim testem do wykrywania i oznaczania liczby bakterii Enterobacteriaceae. Test wykorzystuje innowacyjną metodę bioluminescencji. Substrat zawarty w teście reaguje z enzymami wytwarzanymi przez bakterie Enterobacteriaceae. W wyniku reakcji między substratem, a próbką emitowane jest światło. Energia fotonowa jest mierzona ilościowo w luminometrze EnSure. Wyniki są dostępne w czasie 6-8 godzin, umożliwiając podjęcie ewentualnych działań korygujących.

Charakterystka zestawu:
• Wynik ilościowy w ciągu 6 - 7 godzin (liczony w CFU)
• Wynik jakościowy do 8 godzin (obecność / brak)
• Szeroki zakres wykrywania CFU (0 - 50,000 CFU) oznacza mniejsze rozcieńczenie próbki co pozwala oszczędzić czas i pieniądze
• Nadaje się do produktu lub próbek środowiskowych
• Wykorzystuje wspólne przygotowanie próbki mikrobiologicznej dla próbek produktów
• Wyniki tego samego dnia pozwalają na działania korygujące w szybki sposób
• Testy przeprowadzane przy użyciu jednego urządzenia zmniejszają koszty opłat laboratoryjnych
• 100 wymazówek w opakowaniu

Cechy kluczowe
MicroSNAP EB wykrywa gatunki w obrębie rodziny Enterobacteriaceae, w tym organizmy wskaźnikowe i potencjalne patogeny: E.coli, Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter, Serratia, Salmonella, Yersinia

Korzyści
• Atrakcyjna cena w porównaniu z innymi wymazówkami
• Bez strat odczynników
• Wiarygodne wyniki pomiarów

Trwałość
• 12 miesięcy: okres przechowywania w temperaturach chłodniczych (2-8 ° C)

Luminometry
• Luminometr EnSURE 

Wymazówka MicroSNAP Enterobacteriaceae


Nieodzowne elementy zestawu pomiarowego
• Tester wzbogacający
• Pożywka wzbogacająca
• Luminometr EnSure
• Suchy blok grzejny

wyślij e-mail | Zasady współpracy | Linki | Wszelkie prawa do publikowanych treści są zastrzeżone © 2005 - 2019 Copyright by IMAZO