Monitoring temperatury
Monitoring wilgotności
Monitoring konduktancji
Monitoring pH
Kontrola tłuszczy
Kontrola czystości i higieny
Oznaczenia jakościowe wody
Oznaczenia półilościowe
Zestawy do analizy wody
Znakowanie żywności
Pobór i przechowywanie prób
Odzież ochronna
Utrzymanie czystości
Niebieskie plastry wykrywalne
Środki do mycia i dezynfekcji
Maty wejściowe
Produkty wykrywalne
Partnerzy handlowi


Test 3M™ na białko alergenne - Orzech laskowy
nr kat. 7100151268

Test paskowy 3M™ (Lateral Flow Devices, LFD) do analizy jakościowej białek orzecha laskowego
nr kat. 7100151268

Szybki test na wykrywanie białek obecnych w orzechach laskowych jest przeznaczony do badania obecności białek orzecha laskowego w wodzie pochodzącej z ostatniego etapu płukania w systemie CIP (Clean-in-place), próbkach środowiskowych, surowcach i w żywności przetworzonej.

3M Szybki test na wykrywanie białek obecnych w orzechach laskowych to test paskowy oparty na metodzie immunochromatograficznej, która wykorzystuje swoiste przeciwciała do wykrywania białek orzecha laskowego. Wyniki dodatnie określa obecność trzech kresek: linia kontrolna, linia pewności pomiaru i linia testowa w przypadku obecności białek orzecha laskowego w zakresie stężeń od dolnego poziomu 2 ppm do górnego o wartości około 10 mg/ml białek orzecha laskowego w roztworze soli fizjologicznej (0,9% chlorku sodu). Granice te mogą być różne w zależności od badanej matrycy. Próbki zawierające więcej niż 10% orzechów laskowych mogą być przyczyną nieprawidłowego przebiegu testu, skutkując brakiem linii pewności pomiaru i/lub linii testowej.

3M Szybki test na wykrywanie białek obecnych w orzechach laskowych służy do zastosowania w przemyśle spożywczym i napojowym przez przeszkolony personel. Firma 3M nie udokumentowała zastosowania tego produktu w gałęziach przemysłu innych niż żywność i napoje.

Limit detekcji: 2 ppm
Czas analizy: 11 minut ± 1 minuta
Opakowanie - 25 testówTest na alergeny - orzech laskowy
wyślij e-mail | Wszelkie prawa do publikowanych treści są zastrzeżone © 2005 - 2021 Copyright by IMAZO