Monitoring temperatury
Monitoring wilgotności
Monitoring konduktancji
Monitoring pH
Kontrola tłuszczy
Kontrola czystości i higieny
Oznaczenia jakościowe wody
Oznaczenia półilościowe
Zestawy do analizy wody
Znakowanie żywności
Pobór i przechowywanie prób
Odzież ochronna
Utrzymanie czystości
Niebieskie plastry wykrywalne
Środki do mycia i dezynfekcji
Maty wejściowe
Produkty wykrywalne
Partnerzy handlowi


Paski do oznaczeń półilościowych QUANTOFIX Chlorki
nr kat. 2191321


Zestaw pasków wskaźnikowych z odczynnikami do oznaczeń półilościowych chlorków w roztworach

Cechy:

Reakcja jest niezależna od odczynu roztworu dla pH z zakresu 2 - 12. Silnie kwaśne roztwory należy doprowadzić do pH 5 - 7  za pomocą roztworu wodorotlenku sodu, a silnie alkaliczne poprzez dodanie rozcieńczonego kwasu solnego. Zawartość chlorków powyżej 3000 mg/l może być oznaczona po rozcieńczeniu próbki badanej wodą destylowaną.

W oznaczeniu przeszkadzają następujące jony:
> 1000 mg/l Al3+, Ca2+, Cd2+, Ce4+ Cu2+, K+, Mg2+, Mn2+, Na+, NH4+, Ni2+ , Pb2+, Sn2+ Zn2+, BO3- , CO32-, CrO42-, NO2-, PO43-, SO33-, SO42-, EDTA, cytryniany, octany, szczawiany;
> 500 mg/l Fe2+, Fe3+;
> 200 mg/l I-;
> 100 mg/l Ag+, Br- , SCN-;
> 75 mg/l Hg2+;
> 20 mg/l CN-, S2O32-;
> 10 mg/l S2-, askorbiniany

Dane techniczne:
Zakres: 0 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - >= 3000
Zmiana barwy: z brązowej na pomarańczową
Ilość pasków: 100 sztuk
Wymiary: 6 x 95 mm


 wyślij e-mail | Zasady współpracy | Linki | Wszelkie prawa do publikowanych treści są zastrzeżone © 2005 - 2019 Copyright by IMAZO