Monitoring temperatury
Monitoring wilgotności
Monitoring konduktancji
Monitoring pH
Kontrola tłuszczy
Kontrola czystości i higieny
Oznaczenia jakościowe wody
Oznaczenia półilościowe
Zestawy do analizy wody
Znakowanie żywności
Pobór i przechowywanie prób
Odzież ochronna
Utrzymanie czystości
Niebieskie plastry wykrywalne
Środki do mycia i dezynfekcji
Maty wejściowe
Produkty wykrywalne
Partnerzy handlowi


Paski do oznaczeń półilościowych QUANTOFIX Cynk
nr kat. 2191310


Zestaw pasków wskaźnikowych z odczynnikami do oznaczeń półilościowych amoniaku w roztworach

Cechy:

W obecności Cu2+, >10 mg/l Hg+, Hg2+ (strącanie z żelazem lub proszkiem kadmu w słabo kwaśnym środowisku) i > 50 mg/l MnO4- (rozkład w środowisku kwaśnym z hydroksyloaminą) pole testowe barwi się na brązowo.

W oznaczeniu powodują zaniżanie następujące jony:
> 1000 mg/l Ag+ Al3+, Bi3+, Ca2+, Cd2+, Cl-, Co2+, Fe2+, Fe3+, MN2+, NH4-, Pb2+, Sn2+, Sn4+, CrO42-, NO2-, NO3-, PO43-, SCN-, SO33-, SO42-, askorbiniany, cytryniany, octany, szczawiany, winiany
> 500 mg/l Cr3+;
> 200 mg/l CN-;
> 100 mg/l Mg2+;
> 50 mg/l S2-;
> 25 mg/l Ni2.

Dane techniczne:
Zakres: 0 - 2 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100 mg/l Zn2+
Zmiana barwy: z pomarańczowej na żółtą
Ilość pasków: 100 sztuk
Wymiary: 6 x 95 mm


 wyślij e-mail | Zasady współpracy | Linki | Wszelkie prawa do publikowanych treści są zastrzeżone © 2005 - 2019 Copyright by IMAZO