Monitoring temperatury
Monitoring wilgotności
Monitoring konduktancji
Monitoring pH
Kontrola tłuszczy
Kontrola czystości i higieny
Oznaczenia jakościowe wody
Oznaczenia półilościowe
Zestawy do analizy wody
Znakowanie żywności
Pobór i przechowywanie prób
Odzież ochronna
Utrzymanie czystości
Niebieskie plastry wykrywalne
Środki do mycia i dezynfekcji
Maty wejściowe
Produkty wykrywalne
Partnerzy handlowi


Paski do oznaczeń półilościowych QUANTOFIX Wapń
nr kat. 2191324


Zestaw pasków wskaźnikowych z odczynnikami do oznaczeń półilościowych wapnia w roztworach

Cechy:

W oznaczeniu przeszkadzają następujące jony:
> 1000 mg/l Al3+, As3+, NH4+, Sb3+, K+, Na+, Bi3+, Br-, Cl-, CN-, CrO42-, [Fe(CN)6]3-, [Fe(CN)6]4-, I-, NO2-, NO3-, PO43-, SCN-, S2O52-, askorbiniany, cytryniany, octany, winiany;
> 500 mg/l Ba2+, Mg2+;
> 250 mg/l Sr2+;
> 100 mg/l MnO4-
oraz metale ciężkie:
> 100 mg/l Mn2+;
> 50 mg/l Ni2+;
> 25 mg/l Fe2+, Fe3+, Pb2+;
> 10 mg/l Co2+, Cr2+, Cu2+, Hg2+, Zn2+

Dane techniczne:
Zakres: 0 - 10 - 25 - 50 - 100 mg/l Ca2+
Zmiana barwy: z żółtej na czerwoną
Ilość pasków: 60 sztuk
Wymiary: 6 x 95 mm


 wyślij e-mail | Zasady współpracy | Linki | Wszelkie prawa do publikowanych treści są zastrzeżone © 2005 - 2019 Copyright by IMAZO