Monitoring temperatury
Monitoring wilgotności
Monitoring konduktancji
Monitoring pH
Kontrola tłuszczy
Kontrola czystości i higieny
Oznaczenia jakościowe wody
Oznaczenia półilościowe
Zestawy do analizy wody
Znakowanie żywności
Pobór i przechowywanie prób
Odzież ochronna
Utrzymanie czystości
Niebieskie plastry wykrywalne
Środki do mycia i dezynfekcji
Maty wejściowe
Produkty wykrywalne
Partnerzy handlowi


W naszej ofercie znajdą Państwo:

Termometry i termo-higrometry  do pomiaru temperatury i wilgotności. Urządzenia dostępne w różnych wersjach, od najprostszych po w pełni profesjonalne z możliwością rejestracji wyników i bezprzewodową transmisją danych . Pirometry do bezdotykowego pomiaru temperatury. Wszystkie urządzenia pomiarowe opcjonalnie dostępne ze świadectwem wzorcowania wg procedury PCA.

Solomierze, konduktometry, pH-metry, tlenomierze (jak również wyposażenie w postaci elektrod, roztworów uzupełniających i wzorcowych roztworów buforowych).

Testy zużycia oleju smażalniczego. Dzięki nim określisz poziom substancji toksycznych takich jak wolne kwasy tłuszczowe czy związki polarne w użytkowanym tłuszczu. Kontrola frytury jest ważnym punktem krytycznym.

Testy do oceny skuteczności mycia i dezynfekcji np. 3M™ Clean-Trace™ Surface Protein Plus służące ocenie ilości pozostałego białka, testy Hygicult  i Dipslide do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów, drożdży i pleśni, bakterii z grupy Coli, Enterobacteriaceae. Testy PetrifilmTM, luminometry za pomocą, których szybko ocenimy ilość ATP na różnych powierzchniach. Mini inkubator CULTURA M do hodowli na płytkach agarowych.

Testy do oznaczeń jakościowych wykrywające obecność niskich stężeń jonów i związków chemicznych, np. ołowiu, aluminium, żelaza, chloru, cyjanków, peroksydazy, wody w maśle oraz innych.

Testy półilościowe do szybkich oznaczeń zawartości związków chemicznych. Uniwersalne i specjalne papierki wskaźnikowe pH.

Maty klejące NOMADTM Contamination Control 4300  zatrzymująca zanieczyszczenia, stosowana w wejściach do pomieszczeń o zwiększonych wymogach higienicznych: sale operacyjne, przemysł farmaceutyczny, elektroniczny, laboratoria.

Materiały do przechowywania prób. Sterylne woreczki Whirl-Pak ze specjalnym zamknięciem dostępne w różnych wielkościach. Idealne do przechowywania próbek w postaci stałej i płynnej. Pojemniki szklane i z tworzyw sztucznych sterylizowane radiacyjnie.

Sterylne woreczki z serii BagLine do homogenizatorów typu "stomacher". Torebki wykonane są w różnych wielkościach i wielu wariantach zapewniających wygodną pracę związaną z przygotowaniem prób produktów spożywczyh.

Niebieskie plastry wykrywalne Sterochef i Bluestirps. Opatrunki specjalnie stworzone dla osób pracujących w przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym lub cateringu. Metalowy pasek umieszczony między plastrem a opatrunkiem zapewnia wykrywanie przez detektor metalu.

Wyroby do poboru prób. Pipety Liqui do poboru prób ultraczystych, pipety Visco do poboru substancji o średniej lepkości. Wycinaki stożkowy i cylindryczny do poboru produktów takich jak pasty, sery, tłuszcze, wosk. Próbniki komorowe, silosowe, separacyjne i mikro do niewielkich ilości. Próbnik do lodów.

Zaklejki close-it, etykiety plombujące seal-it, plomby zabezpieczające.

Z nami wdrażanie i praca w systemie HACCP przestanie być dla Ciebie problemem.

Dzięki oferowanym przez nas produktom łatwiej, szybciej i taniej spełnisz wymagania stawiane przez prawo oraz rynek.wyślij e-mail | Wszelkie prawa do publikowanych treści są zastrzeżone © 2005 - 2021 Copyright by IMAZO