Aktualizacja ostrzeżenia publicznego z dnia 13.07.2022 r. w sprawie wycofania kilku partii lodów, ze względu na zastosowanie składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu

Aktualizacja ostrzeżenia publicznego z dnia 13.07.2022 r. w sprawie wycofania kilku partii lodów, ze względu na zastosowanie składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności:

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzeganiao Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o rozszerzeniu wycofania prowadzonego przez firmę Häagen-Dazs o wskazane poniżej partie lodów, ze względu na wykrycie w nich śladowych ilości 2-chloroetanolu (substancji pochodnej tlenku etylenu).

W związku z powyższym odbiorca kwestionowanych partii produktu w Polsce – podmiot IGLOTEX SA zdecydował o konieczności wycofania produktów, które zostały wprowadzone do obrotu zanim firma uzyskała informację o zanieczyszczeniu.

Szczegóły dotyczące wycofywanych partii:

Producent: Häagen-Dazs

Dystrybutor: IGLOTEX SA, ul. Leśna 2, 80-220 Skórcz


Lody BELGIAN CHOCOLATE 460 ml

nr partii 4266585, data minimalnej trwałości: 30/03/2023


Lody MACADAMIA NUT BRITTLE 460 ml

nr partii 4266569, data minimalnej trwałości: 04/04/2023

nr partii 4281488, data minimalnej trwałości: 21/04/2023


Lody PRALINES&CREAM 460 ml

nr partii 4271507, data minimalnej trwałości: 09/04/2023


Lody DUO BELGIAN CHOCOLATE & VANILLA 460 ml

nr partii 4271142, data minimalnej trwałości: 15/04/2023


Zalecenia dla konsumentów: