Monitoring temperatury
Monitoring wilgotności
Monitoring konduktancji
Monitoring pH
Kontrola tłuszczy
Kontrola czystości i higieny
Oznaczenia jakościowe wody
Oznaczenia półilościowe
Zestawy do analizy wody
Znakowanie żywności
Pobór i przechowywanie prób
Odzież ochronna
Utrzymanie czystości
Niebieskie plastry wykrywalne
Środki do mycia i dezynfekcji
Maty wejściowe
Produkty wykrywalne
Partnerzy handlowi


Konduktometr / Solomierz CC-461
nr kat. 1965461


Konduktometr CC-461 należy do nowej generacji dokładnych przyrządów pomiarowych. Służy do pomiaru przewodności, zasolenia, rezystancji oraz temperatury. Urządzenie wyróżnia dotykowy, kolorowy ekran graficzny.

Ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych. Niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie, a wodoszczelna obudowa (IP-66) umożliwia pracę w trudnych warunkach. Pełny zakres pomiarowy przewodności pozwala na pomiar wód ultra czystych i solanek. Konduktometr działa w 6 podzakresach przełączanych automatycznie. Obecnie proponowany model został zmodernizowany, dzięki czemu zyskał szereg nowych możliwości ułatwiających obsługę oraz zwiększających dokładność pomiarów. Funkcja HOLD umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie. Sygnalizacja pomiaru ustalonego - READY (napis + dźwięk). Istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji.

Przyrząd umożliwia automatyczne wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 uS/cm do 1 mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru.
Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultra czystych z kompensacją temperatury przez automatyczne dopasowanie współczynnika alfa w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń. Konduktometr kalibruję się przez wprowadzenie znanej stałej K w zakresie 0,010 ÷ 20,000cm-1 lub w roztworach wzorcowych w jednym do pięciu punktów. Zapewniono możliwość płynnej zmiany wartości temperatury odniesienia. Do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych. Szeroki zakres współczynnika alfa (0,00 ÷ 10,00 % / °C) wprowadzanego w zależności od badanej cieczy.

Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl według rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność. Przybliżone określenie TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS w zakresie od 0,2 do 1,0. Zapewniono wprowadzenie do pamięci grupy selekcjonowanego czujnika temperatury, dzięki czemu zwiększono dokładność pomiaru.

Cechy
• Bardzo dokładny przyrząd terenowo -laboratoryjny.
• Mierzy przewodność, rezystancję, zasolenie i temperaturę.
• Jednoczesna obserwacja wszystkich wyników wybranych funkcji na ekranie dotykowym.
• Kalibracja w 1 do 5 punktów.
• W funkcji przewodności automatyczne dobieranie współczynnika temperatury dla wody naturalnej i ultra czystej.
• Pamięć do 2 000 zestawów wyników, zapisywanych pojedynczo lub seryjnie z zadanym interwałem czasowym.
• Wyjście USB.
• Wodoszczelna obudowa.
• Niewielka masa i wymiary
• Przyrząd spełnia wymogi GLP.

Konduktometr CC-461

Dane techniczne
Przewodność
Zakres: 0 ÷ 2000 mS/cm, autorange
Dokładność (±1 cyfra): 0.1 %, >20 mS/cm 0.25 %
Kompens. temp.: -5 ÷ 70 °C
Zakres stałej K: 0.010 ÷ 20.000 cm-1

Temperatura
Zakres: -50,0 ÷ 200,0 °C
Dokładność (±1 cyfra): ±0.1 °C (zależny od czujnika)

Zasolenie NaCl 0  ÷ 296 g/l ; KCl 0 ÷ 239 g/l
Dokładność (±2 %)

Zasilanie: 2 x akumulatory AA 1,2 V, zasilacz USB 5 V / 1000 mA
Wymiary (mm) L = 149, W = 82, H = 22
Masa 250 g


 

wyślij e-mail | Zasady współpracy | Linki | Wszelkie prawa do publikowanych treści są zastrzeżone © 2005 - 2019 Copyright by IMAZO