Monitoring temperatury
Monitoring wilgotności
Monitoring konduktancji
Monitoring pH
Kontrola tłuszczy
Kontrola czystości i higieny
Oznaczenia jakościowe wody
Oznaczenia półilościowe
Zestawy do analizy wody
Znakowanie żywności
Pobór i przechowywanie prób
Odzież ochronna
Utrzymanie czystości
Niebieskie plastry wykrywalne
Środki do mycia i dezynfekcji
Maty wejściowe
Produkty wykrywalne
Partnerzy handlowi


Envirocheck® Contact YM (R)
(Drożdże i pleśnie)
Nr kat. 3072139

Paski Envirocheck® Contact mogą być stosowane zarówno do badania płynów jak i powierzchni, bez żadnych ograniczeń!

Strona 1: Agar CASO (Tryptic Soy Agar) zawierający 0,05% chlorku trifenylotetrazoliowego (TTC). O wzroście bakterii świadczy występowanie czerwonych kolonii spowodowane redukcją TTC i tworzeniem czerwonego barwnika - formazanu. Wyniki na tym podłożu: ogólna liczba drobnoustrojów (tlenowych)

Strona 2: Agar z czerwienią bengalską i chloramfenikolem (R). Podłoże to jest zalecane do wybiórczej izolacji i określania liczby drożdży i pleśni w próbkach środowiskowych i w żywności. Chloramfenikol wraz z czerwienią bengalską hamują wzrost bakterii. Czerwień bengalska ogranicza również nadmierny wzrost kolonii pleśni, w ten sposób wolno rosnące grzyby nie są przerastane przez szybciej rosnące gatunki.Inkubacja: pozycji pionowej w 3O °C przez 24-48 godzin. Odczyt na Agarze CASO z TTC (strona 1) po 24-48 godzinach, na Agarze z czerwienią bengalską i chloramfenikolem (R) po 5-7 dniach.

Opakowanie 10 szt. testów

Inkubować w cieplarce
np. Mini Incubator Cultura® M

wyślij e-mail | Zasady współpracy | Linki | Wszelkie prawa do publikowanych treści są zastrzeżone © 2005 - 2019 Copyright by IMAZO