Monitoring temperatury
Monitoring wilgotności
Monitoring konduktancji
Monitoring pH
Kontrola tłuszczy
Kontrola czystości i higieny
Oznaczenia jakościowe wody
Oznaczenia półilościowe
Zestawy do analizy wody
Znakowanie żywności
Pobór i przechowywanie prób
Odzież ochronna
Utrzymanie czystości
Niebieskie plastry wykrywalne
Środki do mycia i dezynfekcji
Maty wejściowe
Produkty wykrywalne
Partnerzy handlowi


Test paskowy 3M™ (Lateral Flow Devices, LFD) do analizy jakościowej białek glutenu
nr kat. 7100151306

3M? Szybki test na wykrywanie białka glutenu jest przeznaczony do badania obecności białek glutenu w wodzie pochodzącej z ostatniego etapu płukania w systemie CIP (Clean-in-place), próbkach środowiskowych, surowcach i w żywności przetworzonej. 3M Szybki test na wykrywanie białka glutenu to test paskowy oparty na metodzie immunochromatograficznej, która wykorzystuje swoiste przeciwciała poliklonalne do wykrywania gliadyny w białku pszenicy, żyta (sekaliny) i jęczmienia (hordeiny) i wykazała, że nie reaguje krzyżowo z innymi uprawnymi odmianami, w tym owsem (aweniny). Wyniki dodatnie określa obecność dwóch kresek: linia testowa i linia kontrolna w przypadku obecności białka glutenu na poziomie równym lub większym niż 5 ppm dla surowych składników żywności, przetworzonych produktów żywnościowych i w systemie CIP lub roztworze z płukania, lub większym niż 5 ?g/ml na 100 cm2 dla powierzchni. Granice te mogą być różne w zależności od matrycy. Wykazano, że zakres dynamiczny 3M Szybkiego testu na wykrywanie białka glutenu wynosi od 2,5 ppm do >100 000 ppm. Nie osiągnięto górnej granicy detekcji nawet podczas badania czystych toksycznych ziaren.

3M Szybki test na wykrywanie białka glutenu służy do zastosowania w przemyśle spożywczym i napojowym przez przeszkolony personel. Firma 3M nie udokumentowała zastosowania tego produktu w gałęziach przemysłu innych niż żywność i napoje.

Limit detekcji: 5 ppm
Czas analizy: 11 minut ± 1 minuta
Opakowanie - 25 testówTest na alergeny - glutenu
wyślij e-mail | Wszelkie prawa do publikowanych treści są zastrzeżone © 2005 - 2021 Copyright by IMAZO