Monitoring temperatury
Monitoring wilgotności
Monitoring konduktancji
Monitoring pH
Kontrola tłuszczy
Kontrola czystości i higieny
Oznaczenia jakościowe wody
Oznaczenia półilościowe
Zestawy do analizy wody
Znakowanie żywności
Pobór i przechowywanie prób
Odzież ochronna
Utrzymanie czystości
Niebieskie plastry wykrywalne
Środki do mycia i dezynfekcji
Maty wejściowe
Produkty wykrywalne








Partnerzy handlowi


Test paskowy (Lateral Flow Devices, LFD) do analizy jakościowej białek orzecha włoskiego
nr kat. 7100151246

Szybki test na wykrywanie białek obecnych w orzechach włoskich przeznaczony jest do badania obecności białek orzecha włoskiego w wodzie pochodzącej z ostatniego etapu płukania w systemie CIP (Clean-in-place), próbkach środowiskowych, surowcach i w żywności przetworzonej.

Szybki test na wykrywanie białek obecnych w orzechach włoskich to test paskowy oparty na metodzie immunochromatograficznej, która wykorzystuje swoiste przeciwciała do wykrywania białek orzechów włoskich. Wyniki dodatnie określa obecność trzech kresek: linia kontrolna, linia pewności pomiaru i linia testowa w przypadku obecności białek orzecha włoskiego w zakresie stężeń od dolnego poziomu 2 ppm do górnego o wartości około 10 mg/ml białek orzecha włoskiego w roztworze soli fizjologicznej (0,9% chlorku sodu). Granice te mogą być różne w zależności od badanej matrycy. Próbki zawierające więcej niż 7% białek orzechów włoskich mogą być przyczyną nieprawidłowego przebiegu testu, skutkując brakiem linii pewności pomiaru i/lub linii testowej.

3M™ Szybki test na wykrywanie białek obecnych w orzechach włoskich służy do zastosowania w przemyśle spożywczym i napojowym przez przeszkolony personel. Firma 3M nie udokumentowała zastosowania tego produktu w gałęziach przemysłu innych niż żywność i napoje.

Limit detekcji: 2 ppm
Czas analizy: 11 minut ± 1 minuta
Opakowanie - 25 testów



Test na alergeny - orzech włoski




wyślij e-mail | Wszelkie prawa do publikowanych treści są zastrzeżone © 2005 - 2021 Copyright by IMAZO