Monitoring temperatury
Monitoring wilgotności
Monitoring konduktancji
Monitoring pH
Kontrola tłuszczy
Kontrola czystości i higieny
Oznaczenia jakościowe wody
Oznaczenia półilościowe
Zestawy do analizy wody
Znakowanie żywności
Pobór i przechowywanie prób
Odzież ochronna
Utrzymanie czystości
Niebieskie plastry wykrywalne
Środki do mycia i dezynfekcji
Maty wejściowe
Produkty wykrywalne
Partnerzy handlowi


Paski do oznaczeń półilościowych QUANTOFIX Aluminium
nr kat. 2191307

Zestaw pasków wskaźnikowych z odczynnikami do oznaczeń półilościowych aluminium w roztworach

Cechy:

Po zanurzenia paska wskaźnikowego w silnie alkalicznym roztworze badanym (pH 13.5-15), należy zanurzyć pasek w 10% kwasie octowym na ok. 1 minuty. W oznaczeniu przeszkadzają jony berylu. Jony miedzi przeszkadzają w stężeniu > 10 mg/l (strącenie z KI lub z proszkiem Cd).

Następujące jony zaniżają wyniki oznaczeń:
> 100 mg/l MnO4-, PO43-,  SO32-, S2-

> 500 mg/l B4O72-, F-, [Fe(CN)6]3-, S2O42-, SiO44-, cytryniany i winiany.

Dane techniczne:
Zakres: 0 - 5 - 20 - 50 - 200 - 500 mg/l Al3+
Zmiana barwy: z różowej na czerwoną
Ilość pasków: 100 sztuk
Wymiary: 6 x 95 mm


wyślij e-mail | Wszelkie prawa do publikowanych treści są zastrzeżone © 2005 - 2021 Copyright by IMAZO