Monitoring temperatury
Monitoring wilgotności
Monitoring konduktancji
Monitoring pH
Kontrola tłuszczy
Kontrola czystości i higieny
Oznaczenia jakościowe wody
Oznaczenia półilościowe
Zestawy do analizy wody
Znakowanie żywności
Pobór i przechowywanie prób
Odzież ochronna
Utrzymanie czystości
Niebieskie plastry wykrywalne
Środki do mycia i dezynfekcji
Maty wejściowe
Produkty wykrywalne
Partnerzy handlowi


Paski do oznaczeń półilościowych QUANTOFIX Cyjanki
nr kat. 2191318


Zestaw pasków wskaźnikowych z odczynnikami do oznaczeń półilościowych cyjanu w roztworach

Cechy:

Oznaczone są tylko cyjanki wolne i uwolnione ze związków kompleksowych pod wpływem działania chloru. Silnie alkaliczne roztwory (pH>10) należy doprowadzić do pH 6 - 7 za pomocą rozcieńczanego kwasu siarkowego. Tiocyjaniny w stężeniu powyżej 1 mg/l zawyżają wyniki oznaczenia. Bromki i jodki w stężeniu > 5 mg/l powodują osłabienie barwy, a wysokie stężenia całkowicie blokują reakcję barwną. Siarczki przeszkadzają w stężeniu powyżej 20 mg/l.

Dane techniczne:
Zakres: 0 - 1 - 3 - 10 - 30 mg CN-
Zmiana barwy: z białej na czerwonofioletową
Ilość pasków: 100 sztuk
Wymiary: 6 x 95 mm


 wyślij e-mail | Wszelkie prawa do publikowanych treści są zastrzeżone © 2005 - 2021 Copyright by IMAZO