Monitoring temperatury
Monitoring wilgotności
Monitoring konduktancji
Monitoring pH
Kontrola tłuszczy
Kontrola czystości i higieny
Oznaczenia jakościowe wody
Oznaczenia półilościowe
Zestawy do analizy wody
Znakowanie żywności
Pobór i przechowywanie prób
Odzież ochronna
Utrzymanie czystości
Niebieskie plastry wykrywalne
Środki do mycia i dezynfekcji
Maty wejściowe
Produkty wykrywalne
Partnerzy handlowi


Sterylne woreczki (wersja ekonomiczna)

Sterylne woreczki z polem do opisu

Sterylne woreczki z wzmocnionym zamknięciem

Sterylne woreczki z polem do opisu i wzmocnionym zamknięciem

Sterylne woreczki z zabezpieczonymi końcówkami

Sterylne woreczki z polem do opisu i zabezpieczonymi końcówkami

Sterylne woreczki z zabezpieczonymi końcówkami i wzmocnionym zamknięciem

Sterylne woreczki z polem do opisu, z zabezpieczonymi końcówkami i wzmocnionym zamknięciem

Sterylne woreczki NIEPRZEZROCZYSTE z polem do opisu i zabezpieczone końcówkami

Sterylne woreczki z przeznaczeniem dla Czystych Pomieszczeń (CLEAN ROOM)

Sterylne woreczki z gąbką do wymazów

Sterylne woreczki w dużych rozmiarach

Zestawy do próbek wody

Woreczki standardowe

Woreczki z polem do opisu

Woreczki stojące z polem do opisu

Woreczki z włókniną i polem do opisu

Woreczki do homogenizacji z wkładem filtracyjnym

Woreczki do transportu i przechowywania próbek wody z tiosiarczanem sodu

Woreczki do transportu próbek stwarzających zagrożenie

Woreczki do długiego przechowywania próbek

Woreczki do transportu próbek z polem do opisu i łyżką

Czarne woreczki z polem do opisu

BagFilter, woreczki z filtrem dla pipet

BagPage+, woreczki z filtrem pełnym

Woreczki PE z zamknięciem strunowym

Pojemniki PP z nakrętką

Zaklejki Close-It

Etykiety Close-it Food & Pharma

Etykieta plombująca Seal-it

wyślij e-mail | Wszelkie prawa do publikowanych treści są zastrzeżone © 2005 - 2021 Copyright by IMAZO