Ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością: Migracja ołowiu z talerza ceramicznego

Ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością: Migracja ołowiu z talerza ceramicznego

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację ołowiu z talerza ceramicznego do żywności.

Spożywanie żywności zanieczyszczonej ołowiem ma szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Talerz ceramiczny okrągły 19 cm, dekorowany w dwie żyrafy na tle roślin „Ambition Junior”

Numer partii: 281799BB

Kod EAN: 5904134571472

Producent: DAJAR Sp. z o.o., ul. Połtawska 6, 75-072 Koszalin

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Przedsiębiorca wstrzymał sprzedaż produktu, ustalił listę odbiorców, powiadomił ich o zagrożeniu oraz konieczności zwrotu do dostawcy i rozpoczął proces wycofywania produktu z rynku.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania prowadzony przez producenta.

Zalecenia dla konsumentów: