Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wycofanie jednej partii sera Mozzarella w plastrach ze względu na wykrycie Listeria monocytogenes

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wycofanie jednej partii sera Mozzarella w plastrach ze względu na wykrycie Listeria monocytogenes

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wycofanie jednej partii sera Mozzarella w plastrach ze względu na wykrycie Listeria monocytogenes - Ser Mozzarella Plastry 135 g - CEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Numer partii: 01.22.1261

Zagrożenie:

Główny Inspektor Sanitarny informuje o prowadzonym przez producenta wycofaniu określonej poniżej partii produktu ze względu na wykrycie obecności bakterii Listeria monocytogenes. Zagrożenie zostało zidentyfikowane w badaniach prowadzonych przez producenta.

Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – Ser Mozzarella Plastry 135 g

Numer partii: 01.22.1261

Data minimalnej trwałości: 20.06.2022

Producent: CEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Goliszew 3a, 62-817 Żelazków, weterynaryjny numer identyfikacyjny 30071602

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Inspekcja Weterynaryjna prowadzi postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie. Spółka CEKO rozpoczęła proces wycofywania kwestionowanej partii produktu z obrotu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania ww. partii.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać partii objętej komunikatem.

W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem.