Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wycofanie produktu pn. Orion – Lentilky czekoladowe drażetki 130 g ze względu na nieprawidłową etykietę w języku polskim

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wycofanie produktu pn. Orion – Lentilky czekoladowe drażetki 130 g ze względu na nieprawidłową etykietę w języku polskim

Zagrożenie:

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o stwierdzeniu błędnych informacji podanych na etykiecie w języku polskim. Oznakowanie w języku polskim określa przedmiotowy produkt jako bezglutenowy podczas gdy na etykiecie w języku czeskim wskazana jest jego obecność.

Spożycie produktu przez osoby uczulone na gluten może wywołać u nich wystąpienie reakcji alergicznej.

Wycofanie produktu

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Orion – Lentilky czekoladowe drażetki 130 g

Wszystkie produkty bez względu na numer partii i datę minimalnej trwałości

Dystrybutor: „BOS” Bogumił Saniewski, Józefów, ul. Poziomkowa 50, 05-119 Legionowo

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Dystrybutor poinformował swoich odbiorców o konieczności wycofania z obrotu kwestionowanego produktu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania prowadzony przez producenta.

Zalecenia dla konsumentów:

Osoby uczulone na gluten nie powinny spożywać partii produktu określonej w tym komunikacie.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/gis/ostrzezenie-publiczne-dotyczace-zywnosci-wycofanie-produktu-pn-orion–lentilky-czekoladowe-drazetki-130-g-ze-wzgledu-na-nieprawidlowa-etykiete-w-jezyku-polskim