BPP Dipslides w/Baird Parker/Plate Count (Staphylococcus, Ogólna liczba)

BPP Dipslides w/Baird Parker/Plate Count (Staphylococcus, Ogólna liczba)

Dipslide do oznaczania gronkowców (bez neutralizatora) i ogólnej liczby drobnoustrojów – 1 op. x 10 szt. testów

Ilość produktów:
Dodaj do oferty

Testy Dipslides to płytki odciskowe służące do kontroli mikrobiologicznej badanych cieczy i powierzchni. Przed użyciem należy wyjąć test z plastikowej osłonki. Badając ciecz, należy zanurzyć test w cieczy na 10 sekund, po wyjęciu usunąć nadmiar płynu i umieścić test z powrotem w plastikowej osłonce. Przy badaniu powierzchni należy odcisnąć test na badanej powierzchni, powtórzyć tę czynność drugą stroną testu, a następnie umieścić test w osłonce. Inkubować przez 24-48 godzin w odpowiedniej temperaturze. Po inkubacji odczytać wyniki nawiązując do tablic interpretacyjnych umieszczonych w każdym zestawie.

Kluczowe cechy

  • Okres trwałości: 9 miesięcy od daty produkcji,
  • Temperatura przechowywania: 8°C + 15°C,
  • Inkubacja: 35°C  w czasie 24 – 48 godzin,
  • Dwa wyniki w jednym czasie,
  • dedykowany dla przemysłu spożywczego.

 

Agar 1 : Baird Parker

Wykrywanie: Staphylococcus

Kolor: Żółty

 

Agar 2 : Plate Count (bulion odżywczy)

Wykrywanie: Ogólna liczba drobnoustrojów

Kolor: Słomiany

 

Czy wiesz że…

  • Agar Bairda Parkera – służy do namnażania szczepów Staphylococcus aureus szczególnie izolowanych z produktów żywnościowych i leków. Jest bogate w składniki odżywcze: trzy peptony, glicynę i pirogronian sodu, który pobudza wzrost szczepów zmienionych podczas produkcji żywności. Wybiórczość podłoża w stosunku do Staphylococcus aureus zapewnia chlorek litu. Telluryn potasu (czynnik wybiórczy) ulega redukcji, powodując czarne zabarwienie kolonii. Obecność żółtka jaja kurzego pozwala wykryć lipazę wytwarzaną przez niektóre szczepy Staphylococcus aureus, wokół nich pojawia się przejaśnienie a niekiedy drobna precypitacja. Na tym podłożu mogą się rozwijać również drobnoustroje inne niż gronkowce np. Enterococcus, Listeria, proteus, Pseudomonas, grzyby drożdżopodobne, lecz żaden z tych drobnoustrojów nie wytwarza jaśniejszej otoczki.

 

  • Pożywka bakteryjna – mieszanina związków chemicznych umożliwiających hodowlę bakterii lub grzybów. Po raz pierwszy bulionu odżywczego użył Ludwik Pasteur. Robert Koch używał pożywek zestalanych żelatyną, którą za namową żony współpracownika (Pani Hesse) udoskonalił używając agaru.

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/imazo/public_html/imazo/wp-content/themes/broly/single-produkt.php on line 110