Papierki i paski do oznaczeń półilościowych – różne

Papierki i paski do oznaczeń półilościowych – różne

Papierki i paski wskaźnikowe do półilościowego oznaczania: twardości wody, wolnego chloru, zasadowości, jonów fluorkowych, pozostałości po myciu, ozonu, halogenków oraz wilgotności względnej

Ilość produktów:
Dodaj do oferty

Paski do oznaczeń półilościowych Fluorki
nr kat. 2190734

Zestaw papierków wskaźnikowych z odczynnikami do półilościowego oznaczenia jonów fluorków.

Cechy:
Podstawą reakcji jest rozkład kompleksowych związków aluminium pod wpływem działania jonów fluorkowych. Ma to na celu sprawdzenie czy ich zawartość nie przewyższa stężenia granicznego. Chlorki i bromki powodują białe odbarwianie paska testowego. Dodatek podsiarczynu sodu eliminuje to zakłócenie. Duże stężenie siarczanów także powoduje odbarwienie paska. Eliminacja przez dodanie chlorku baru.

Dane techniczne:
Zakres: 0 – 2 – 5 – 10 – 20 – 50 – 100 mg/l F
Ilość pasków: 30 sztuk

 

Papierki do oznaczeń półilościowych Ozon
nr kat. 2190736

Zestaw papierków wskaźnikowych z odczynnikami do półilościowego oznaczania ozonu w powietrzu

Cechy:
Ozon to bezbarwny gaz toksyczny. Podrażnia oczy i błonę śluzową, może uszkadzać drogi oddechowe. Paski te umieszcza się na otwartym powietrza. Po 10 min. należy porównywać pole testowe ze skalą barw umieszczoną na opakowaniu. Substancje przeszkadzające: inne związki utleniające powodujące podobną zmianę barwy, zawyżając wyniki oznaczenia. Zakres pomiarowy został ustalony dla wilgotności i względnej od 30 do 60%. Przy wilgotności poniżej 30% wyniki będą zaniżone, natomiast przy wilgotności powyżej 60% wartości będą zawyżone.

Dane techniczne:
Zakres: <90, 90 – 150, 150 – 210, >210 ug/m3 O3
Ilość papierków: 12 sztuk
Wymiary papierków: 10 x 95 mm

 

Papierki do oznaczeń półilościowych Saltesmo
nr kat. 2190608

Zestaw papierków wskaźnikowych do półilościowego oznaczania halogenków

Cechy:
W wyniku reakcji halogenków z solami srebra, papierki odbarwiają się. Sole srebra reagują ze wszystkimi halogenkami, ale reakcja ta wykorzystywana jest najczęściej do oznaczania chlorków, a tym samym, pośrednio do wykrywania NaCl. Papierki te stosowane są do badania produktów spożywczych. Jest to praktycznie stosowana metoda oznaczania całkowitej zawartości halogenków, w przeliczeniu na NaCl. Oznaczenie służy kontroli jakości, a także pozwala porównać różne gatunki tego samego produktu. Cyjanki i tiocyjaniany odbarwiają brązowe pola testowe. Jony fluoru nie przeszkadzają w oznaczeniu.

Dane techniczne:
Zakres: 0 – 0.25 – 0.5 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 g/l NaCl
Ilość płatków: 30 sztuk

 

Papierki do oznaczeń półilościowych Wilgotność względna
nr kat. 2190801

Zestaw wskaźnikowych etykiet samoprzylepnych do półilościowego oznaczania wilgotności względnej

Cechy:
Papierki te pozwalają w łatwy sposób określić względną wilgotność powietrza za pomocą papierków absorbujących, impregnowanych odpowiednio substancjami chemicznymi

Dane techniczne:
Zakres: 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 %
Zmiana barwy: z różowej na niebieską i odwrotnie
Ilość etykiet: 12 sztuk

 

Paski do oznaczeń półilościowych Aquadur
nr kat. 2191201

Paski wskaźnikowe do określania twardości wody.

Cechy:
Twardość wody zależy od stężenia soli wapnia i magnezu. Twardość ogólna to suma zawartości tych soli. Paski te umożliwiają szybkie oznaczenie twardości wody w sytuacja, kiedy nie ma możliwości przeprowadzenia analiz laboratoryjnych.

Dane techniczne:
Zakres: <3, >5, >10, >15, >20, >25*d
Zmiana barwy: z zielonej na czerwoną
Ilość pasków: 100 sztuk
Wymiary pasków: 6 x 95 mm

 

Paski do oznaczeń półilościowych Aquadur
nr kat. 2191220

Paski wskaźnikowe do określania twardości wody.

Cechy:
Twardość wody zależy od stężenia soli wapnia i magnezu. Twardość ogólna to suma zawartości tych soli. Paski te umożliwiają szybkie oznaczenie twardości wody w sytuacja, kiedy nie ma możliwości przeprowadzenia analiz laboratoryjnych.

Dane techniczne:
Zakres: <3, >4, >7, >14, >21 *d
Zmiana barwy: z zielonej na czerwoną
Ilość pasków: 100 sztuk
Wymiary pasków: 6 x 95 mm

 

Paski do oznaczeń półilościowych Kontrola basenów
nr kat. 2190752

Zestaw do półilościowego oznaczania wolnego chloru, zasadowości i pH

Cechy:
Paski są wygodnym narzędziem do orientacyjnego oznaczania parametrów, istotnych dla analizy wody w basenach. Po zanurzeniu pasku i strząśnięciu nadmiaru cieczy, następuje dwuetapowy odczyt: najpierw zawartości wolnego chloru, którego odczytuje się natychmiast oraz zasadowości i pH po 30 sekundach.

Dane techniczne:
wolny chlor
Zakres: 0 – 0.5 – 1 – 3 – 5 – 10 mg/l Cl2
Zmiana barwy: z żółtej na fioletową
zasadowość
Zakres: 0 – 80 – 120 – 180 – 240 mg/l CaCO3
Zmiana barwy: z jasnozielonej na ciemnozieloną
pH
Zakres: 6.4 – 6.8 – 7.2 – 7.6 – 8.4
Zmiana barwy: z żółtej na czerwoną
Ilość pasków: 50 sztuk
Wymiary pasków: 6 x 95 mm


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/imazo/public_html/imazo/wp-content/themes/broly/single-produkt.php on line 110