Miesiąc - listopad 2023

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa żywności: Wycofanie partii kaszy jaglanej KRAW PAK op. 500 g. w związku z wykryciem pozostałości pestycydu – chlorpiryfosu

Zagrożenie: W wyniku kontroli urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto przekroczenie dopuszczalnego poziomu pestycydu – chlorpiryfosu w partii kaszy jaglanej. Chlorpiryfos jest substancją szkodliwą dla zdrowia. Biorąc pod uwagę dostępne dane dotyczące toksyczności tej substancji czynnej należy uznać, że każdy poziom przekraczający ustaloną wartość najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości może potencjalne stwarzać