Kontrola dodatnia 3M™ Clean-Trace ™ Surface Positive Control, ATP10

Kontrola dodatnia 3M™ Clean-Trace ™ Surface Positive Control, ATP10

Pomiar standardowego stężenia trójfosforanu adenozynotrifosforanu (ATP) lub białka za pomocą testów 3M™ Clean-Trace™ Surface jest stosowany w celu sprawdzenia odczynnika i/lub urządzenia.

Ilość produktów:
Dodaj do oferty

Roztwór adenozynotrifosforanu (ATP) o stałym i określonym stężeniu stosowany w celu sprawdzenia wymazówek i/lub luminometru.

Zestaw zawiera 10 gotowych do użytku fiolek z odczynnikiem. Każda fiolka zawiera 3,0 ng lub 5 x10-12 moli ATP i 1 mg proteiny (albumina surowicy bydlęcej). Wstępnie nasączona wymazówka jest użyta do pobrania pelletu ATP/Proteiny z wnętrza fiolki 3M™ Clean-Trace™ Surface Positive Control. Wymazówka Clean-Trace Surface jest następnie aktywowana i zgodnie z instrukcją urządzenia dokonywany jest pomiar. Otrzymany sygnał powinien być powyżej wskazanego poziomu, co oznacza, że obydwa odczynniki oraz (w przypadku testu ATP) instrumenty działają prawidłowo.

Opakowanie: 10 sztuk