Envirocheck® Contact TVC (Ogólna liczba drobnoustrojów)

Envirocheck® Contact TVC (Ogólna liczba drobnoustrojów)

Dwustronne płytki odciskowe i zanurzeniowe pokryte pożywką agarową. Gotowe do użycia testy do kontroli czystości mikrobiologicznej powierzchni i płynów.

- gotowe do użycia
- proste w zastosowaniu (wystarczy pobrać odcisk lub zanurzyć)
- długi okres trwałości.

Opakowanie 10 szt. testów

Ilość produktów:
Dodaj do oferty

Paski Envirocheck® Contact mogą być stosowane zarówno do badania płynów jak i powierzchni, bez żadnych ograniczeń!

Strona 1: Agar odżywczy zawierający 0,05% chlorku trifenylotetrazoliowego (TTC). O wzroście bakterii świadczy występowanie czerwonych kolonii spowodowane redukcją TTC i tworzeniem czerwonego barwnika – formazanu.

Strona 2: Agar Odżywczy. Pożywka jest zalecana do badania żywności przez American Public Health Association (APHA).

Inkubacja: w pozycji pionowej w 35-37 °C przez 24-48 godzin. Odczytać po 24 i 48 godzinach.

Inkubować w cieplarce
np. Mini Incubator Cultura® M


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/imazo/public_html/imazo/wp-content/themes/broly/single-produkt.php on line 110