Envirocheck® Contact YM (Drożdże i pleśnie)

Envirocheck® Contact YM (Drożdże i pleśnie)

Testy dip slides Envirocheck® Contact YM (Drożdże i pleśnie)

Ilość produktów:
Dodaj do oferty

Płytki Envirocheck® Contact mogą być stosowane do badania płynów lub powierzchni, bez żadnych ograniczeń.

Strona 1: Agar CASO (Tryptic Soy Agar) zawierający 0,05% chlorku trifenylotetrazoliowego (TTC). O wzroście bakterii świadczy występowanie czerwonych kolonii spowodowane redukcją TTC i tworzeniem czerwonego barwnika – formazanu. Wyniki na tym podłożu: ogólna liczba drobnoustrojów (tlenowych)

Strona 2: Agar z czerwienią bengalską i chloramfenikolem (R). Podłoże to jest zalecane do wybiórczej izolacji i określania liczby drożdży i pleśni w próbkach środowiskowych i w żywności. Chloramfenikol wraz z czerwienią bengalską hamują wzrost bakterii. Czerwień bengalska ogranicza również nadmierny wzrost kolonii pleśni, w ten sposób wolno rosnące grzyby nie są przerastane przez szybciej rosnące gatunki.

Inkubacja: w pozycji pionowej w temperaturze 30 °C . Odczyt na agarze CASO z TTC (strona 1) po 24-48 godzinach, na agarze z czerwienią bengalską i chloramfenikolem (strona 2) po 72 godzinach.

Opakowanie 10 szt. testów


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/imazo/public_html/imazo/wp-content/themes/broly/single-produkt.php on line 110