Envirocheck® Contact YM (R) (Drożdże i pleśnie)

Envirocheck® Contact YM (R) (Drożdże i pleśnie)

Dwustronne płytki odciskowe i zanurzeniowe pokryte pożywką agarową. Gotowe do użycia testy do kontroli czystości mikrobiologicznej powierzchni i płynów.

- gotowe do użycia
- proste w zastosowaniu (wystarczy pobrać odcisk lub zanurzyć)
- długi okres trwałości.

Opakowanie 10 szt. testów

Ilość produktów:
Dodaj do oferty

Paski Envirocheck® Contact mogą być stosowane zarówno do badania płynów jak i powierzchni, bez żadnych ograniczeń!

Strona 1: Agar CASO (Tryptic Soy Agar) zawierający 0,05% chlorku trifenylotetrazoliowego (TTC). O wzroście bakterii świadczy występowanie czerwonych kolonii spowodowane redukcją TTC i tworzeniem czerwonego barwnika – formazanu. Wyniki na tym podłożu: ogólna liczba drobnoustrojów (tlenowych)

Strona 2: Agar z czerwienią bengalską i chloramfenikolem (R). Podłoże to jest zalecane do wybiórczej izolacji i określania liczby drożdży i pleśni w próbkach środowiskowych i w żywności. Chloramfenikol wraz z czerwienią bengalską hamują wzrost bakterii. Czerwień bengalska ogranicza również nadmierny wzrost kolonii pleśni, w ten sposób wolno rosnące grzyby nie są przerastane przez szybciej rosnące gatunki.

Inkubacja: pozycji pionowej w 3O °C przez 24-48 godzin. Odczyt na Agarze CASO z TTC (strona 1) po 24-48 godzinach, na Agarze z czerwienią bengalską i chloramfenikolem (R) po 5-7 dniach.

Inkubować w cieplarce
np. Mini Incubator Cultura® M


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/imazo/public_html/imazo/wp-content/themes/broly/single-produkt.php on line 110