Hygicult E Enterobacteriaceae

Hygicult E Enterobacteriaceae

Hygicult E oraz Hygicult E/ß-GUR są przeznaczone do wykrywania Enterobacteriaceae.
Podłoża zanurzane Hygicult TPC i Hygicult E walidowano we wspólnym badaniu w 12 laboratoriach. Raporty walidacyjne zostały zatwierdzone przez organizacje AOAC i NMKL.

Opakowanie 10 szt. testów

Ilość produktów:
Dodaj do oferty

Hygicult jest testem do szybkiej, niezawodnej i taniej oceny jakości mikrobiologicznej produktów rolnych i artykułów spożywczych oraz kontroli stanu higienicznego urządzeń i linii technologicznych w przemyśle spożywczym.

Łatwy w użyciu: zarówno podczas wykonywania jak i odczytywania wyników
Wygodny i szybki: zawsze jest pod ręką i nie wymaga żadnych poza inkubatorem urządzeń laboratoryjnych lub odczynników chemicznych.
Ekonomiczny: eliminuje prace związaną z przygotowaniem pożywek, badań i liczeniem koloni bakterii. Obniża ogólne koszty badań.
Bezpieczny: wyeliminowano szkło i odczynniki chemiczne we wszystki stadiach wykonywania testu.

Inkubacja: w pozycji pionowej w 36-37 °C przez 24 godziny.

Płytka: Ta płytka jest powleczona zmodyfikowanym agarem VRB (z fioletową czerwienią i żółcią) zawierającym glukozę i laktozę dla umożliwienia wzrostu większości Enterobacteriaceae


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/imazo/public_html/imazo/wp-content/themes/broly/single-produkt.php on line 110