Hygicult TPC Ogólna liczba drobnoustrojów

Hygicult TPC Ogólna liczba drobnoustrojów

Hygicult TPC są przeznaczone do monitorowania ogólnego stanu higieny, ponieważ ułatwiają wzrost wszystkich rodzajów bakterii oraz drożdży i pleśni. Podłoża zanurzane Hygicult TPC i Hygicult E walidowano we wspólnym badaniu w 12 laboratoriach. Raporty walidacyjne zostały zatwierdzone przez organizacje AOAC i NMKL.

Opakowanie 10 szt. testów

Ilość produktów:
Dodaj do oferty

Hygicult jest testem do szybkiej, niezawodnej i taniej oceny jakości mikrobiologicznej produktów rolnych i artykułów spożywczych oraz kontroli stanu higienicznego urządzeń i linii technologicznych w przemyśle spożywczym.

  • Łatwy w użyciu: zarówno podczas wykonywania jak i odczytywania wyników
  • Wygodny i szybki: zawsze jest pod ręką i nie wymaga żadnych poza inkubatorem urządzeń laboratoryjnych lub odczynników chemicznych.
  • Ekonomiczny: eliminuje prace związaną z przygotowaniem pożywek, badań i liczeniem koloni bakterii. Obniża ogólne koszty badań.
  • Bezpieczny: wyeliminowano szkło i odczynniki chemiczne we wszystki stadiach wykonywania testu.

Inkubacja: w pozycji pionowej w 35-37 °C przez 24-48 godzin.

Płytka: Powleczona agarem płytka wzmaga szybki wzrost bakterii. Płytka agarowa zawiera lecytynę i preparat „TWEEN” neutralizujący pozostałości biologiczne substancji bakteriobójczych i środków myjących, które mogą znaleźć się na płytce przy pobieraniu próbek z powierzchni.

 


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/imazo/public_html/imazo/wp-content/themes/broly/single-produkt.php on line 110