Wodoszczelny konduktometr / solomierz CC-461

Wodoszczelny konduktometr / solomierz CC-461

Konduktometr /Solomierz CC-461 należy do nowej generacji dokładnych przyrządów pomiarowych. Służy do pomiaru przewodności, zasolenia, rezystancji oraz temperatury.

Ilość produktów:
Dodaj do oferty

Urządzenie wyróżnia dotykowy, kolorowy ekran graficzny. Ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych. Niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie, a Wodoszczelna obudowa (IP-66) umożliwia pracę w trudnych warunkach. Pełny zakres pomiarowy przewodności pozwala na pomiar wód ultra czystych i solanek. Konduktometr działa w 6 podzakresach przełączanych automatycznie. Obecnie proponowany model został zmodernizowany, dzięki czemu zyskał szereg nowych możliwości ułatwiających obsługę oraz zwiększających dokładność pomiarów. Funkcja ?HOLD? umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie. Sygnalizacja pomiaru ustalonego – ?READY? (napis + dźwięk). Istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji.
Przyrząd umożliwia automatyczne wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 ?S/cm do 1 mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru.
Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultra czystych z kompensacją temperatury przez automatyczne dopasowanie współczynnika ? w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń. Konduktometr kalibruję się przez wprowadzenie znanej stałej K w zakresie 0,010 ÷ 20,000cm-1 lub w roztworach wzorcowych w jednym do pięciu punktów. Zapewniono możliwość płynnej zmiany wartości temperatury odniesienia. Do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych. Szeroki zakres współczynnika ? (0,00 ÷ 10,00 % / °C) wprowadzanego w zależności od badanej cieczy. Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl według rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność. Przybliżone określenie TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS w zakresie od 0,2 do 1,0. Zapewniono wprowadzenie do pamięci grupy selekcjonowanego czujnika temperatury, dzięki czemu zwiększono dokładność pomiaru.
Cechy
• Bardzo dokładny przyrząd terenowo -laboratoryjny.
• Mierzy przewodność, rezystancję, zasolenie i temperaturę.
• Jednoczesna obserwacja wszystkich wyników wybranych funkcji na ekranie dotykowym.
• Kalibracja w 1 do 5 punktów.
• W funkcji przewodności automatyczne dobieranie współczynnika temperatury dla wody naturalnej i ultra czystej.
• Pamięć do 2 000 zestawów wyników, zapisywanych pojedynczo lub seryjnie z zadanym interwałem czasowym.
• Wyjście USB.
• Wodoszczelna obudowa.
• Niewielka masa i wymiary
• Przyrząd spełnia wymogi GLP.

Dane techniczne
Przewodność
Zakres: 0 ÷ 2000 mS/cm, autorange
Dokładność (±1 cyfra): 0.1 %, >20 mS/cm 0.25 %
Kompens. temp.: -5 ÷ 70 °C
Zakres stałej K: 0.01 ÷ 19.999 cm-1

Temperatura
Zakres: -50 ÷ 199.9 °C
Dokładność (±1 cyfra): ±0.1 °C (zależny od czujnika)

Zasolenie NaCl 0  ÷ 296 g/l ; KCl 0 ÷ 239 g/l

Dokładność (±2 %)

Zasilanie: 2 x akumulatory AA 1,2 V, zasilacz USB 5 V / 1000 mA Wymiary (mm) L = 149, W = 82, H = 22
Masa 250 g


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/imazo/public_html/imazo/wp-content/themes/broly/single-produkt.php on line 110