Luminometr 3M™ Clean-Trace™ NG 3

Luminometr 3M™ Clean-Trace™ NG 3

Luminometr Clean-Trace™ NG firmy 3M™ do pomiaru zawartości zanieczyszczeń powierzchni oraz próbek wody.

Ilość produktów:
Dodaj do oferty

Luminometr Clean-Trace™ NG firmy 3M™ jest urządzeniem stosowanym wraz z zestawem testów firmy 3M™ do pomiaru zawartości zanieczyszczeń powierzchni oraz próbek wody. W badaniach tych wykorzystywana jest technologia bioluminescencji adenozynotrójfosforanu (ATP). ATP jest substancją, która występuje u wszystkich organizmów zwierzęcych i roślinnych, a także w większości resztek pokarmowych, w bakteriach, grzybach oraz innych organizmach. Pomiar ATP dokonywany jest za pomocą reakcji enzymatycznej, która występuje naturalnie w ogonie świetlików.

Lucyferyna/lucyferaza + ATP = Światło

Natężenie emitowanego światła jest proporcjonalne do ilości ATP. Natężenie światła emitowanego przez próbkę mierzone jest za pomocą luminometru Clean-Trace™ NG i przedstawiane jest w postaci względnych jednostek światła Relative Light Units (RLU).

Cechy

  • Czułość Luminometru < 1 femtomol ATP,
  • Możliwość programowania: 100 planów próbkowania, każdy plan próbkowania może zawierać do 300 punktów pomiarowych,
  • Identyfikacja miejsca poboru próbki: cyfrowa i/lub opis,
  • Pamięć 2000 wyników,
  • Wynik generowany w czasie 10 sekund,
  • Autokalibracja: przy każdorazowym uruchomieniu luminometru,
  • Obsługa urządzenia w języku polskim.

Urządzenie wraz z oprogramowaniem Data Trending Software, umożliwia m.in. tworzenie raportów, wykresów, analizę trendu i obróbkę danych. Oprogramowanie dostępne jest w wielu językach również polskim.


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/imazo/public_html/imazo/wp-content/themes/broly/single-produkt.php on line 110