Paski do oznaczeń jakościowych Dipirylydowe

Paski do oznaczeń jakościowych Dipirylydowe

Paki służące do wykrywania Fe2+ nawet w obecności znacznych ilości jonów Fe3+.

Ilość produktów:
Dodaj do oferty

Cechy:
O obecności miedzi świadczą pojawiające się zielone plamki na białym tle. Jest to test specyficzny dla jonów miedzi. Paski są nasączone alfa, alfa’-dipirydylem (2,2′-bipirydyna), z którym jony Fe2+ obecne  w roztworach kwasów mineralnych tworzą stabilny kation kompleksowy o intensywnie czerwonej barwie.

Dane techniczne:
Próg wykrywalności: 2 mg/l Fe2+
Ilość pasków: 200 sztuk
Wymiary: 20 x 70 mm


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/imazo/public_html/imazo/wp-content/themes/broly/single-produkt.php on line 110