Paski do oznaczeń półilościowych QUANTOFIX Aluminium

QUANTOFIX_Aluminium

Paski do oznaczeń półilościowych QUANTOFIX Aluminium

Półilościowe paski testowe do oznaczania aluminium. Idealny do szybkiej i łatwej analizy aluminium bezpośrednio na miejscu. Nie jest wymagana konserwacja ani kalibracja.

Ilość produktów:
Dodaj do oferty

Zestaw pasków wskaźnikowych z odczynnikami do oznaczeń półilościowych aluminium w roztworach

Cechy:

Po zanurzenia paska wskaźnikowego w silnie alkalicznym roztworze badanym (pH 13.5-15), należy zanurzyć pasek w 10% kwasie octowym na ok. 1 minuty. W oznaczeniu przeszkadzają jony berylu. Jony miedzi przeszkadzają w stężeniu > 10 mg/l (strącenie z KI lub z proszkiem Cd).

Następujące jony zaniżają wyniki oznaczeń:
> 100 mg/l MnO4, PO43-,  SO32-, S2-

> 500 mg/l B4O72-, F, [Fe(CN)6]3-, S2O42-, SiO44-, cytryniany i winiany.

Dane techniczne:
Zakres: 0 – 5 – 20 – 50 – 200 – 500 mg/l Al3+
Zmiana barwy: z różowej na czerwoną
Ilość pasków: 100 sztuk
Wymiary: 6 x 95 mm


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/imazo/public_html/imazo/wp-content/themes/broly/single-produkt.php on line 110