Paski do oznaczeń półilościowych QUANTOFIX Chlorki

Paski do oznaczeń półilościowych QUANTOFIX Chlorki

Paski wskaźnikowe QUANTOFIX spełniają najważniejsze wymagania stawiane szybkim testom.

Ilość produktów:
Dodaj do oferty

Zestaw pasków wskaźnikowych z odczynnikami do oznaczeń półilościowych chlorków w roztworach

Cechy:
Reakcja jest niezależna od odczynu roztworu dla pH z zakresu 2 – 12. Silnie kwaśne roztwory należy doprowadzić do pH 5 – 7  za pomocą roztworu wodorotlenku sodu, a silnie alkaliczne poprzez dodanie rozcieńczonego kwasu solnego. Zawartość chlorków powyżej 3000 mg/l może być oznaczona po rozcieńczeniu próbki badanej wodą destylowaną.

W oznaczeniu przeszkadzają następujące jony:
> 1000 mg/l Al3+, Ca2+, Cd2+, Ce4+ Cu2+, K+, Mg2+, Mn2+, Na+, NH4+, Ni2+ , Pb2+, Sn2+ Zn2+, BO3 , CO32-, CrO42-, NO2, PO43-, SO33-, SO42-, EDTA, cytryniany, octany, szczawiany;
> 500 mg/l Fe2+, Fe3+;
> 200 mg/l I;
> 100 mg/l Ag+, Br , SCN;
> 75 mg/l Hg2+;
> 20 mg/l CN, S2O32-;
> 10 mg/l S2-, askorbiniany

Dane techniczne:
Zakres: 0 – 500 – 1000 – 1500 – 2000 – >= 3000
Zmiana barwy: z brązowej na pomarańczową
Ilość pasków: 100 sztuk
Wymiary: 6 x 95 mm


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/imazo/public_html/imazo/wp-content/themes/broly/single-produkt.php on line 110