RapidChek™ Total Protein

RapidChek™ Total Protein

RapidChek™ Total Protein jest kolorymetrycznym testem służącym do wykrywania pozostałości białkowych na czyszczonych powierzchniach, stosowanym w celu weryfikacji skuteczności przeprowadzonego procesu mycia i dezynfekcji.

Ilość produktów:
Dodaj do oferty

Sposób działania RapidChek™ Total Protein opiera się na reakcjach chemicznych zachodzących w obecności aminokwasów, peptydów i białek. Kiedy białka są obecne na powierzchni badanej próbki i zetkną się z odczynnikiem na pasku testowym, nastąpi wizualnie zauważalna zmiana koloru z żółtego na niebieski. Granica wykrywalności (LOD) wynosi 3 ug dla białka całkowitego (albumina surowicy bydlęcej jako kontrola). Limit detekcji może się różnić w zależności od źródła białka.

Zastosowanie: RapidChek™ Total Protein wykrywa resztki pochodzące z żywności pozostające na powierzchni sprzętu produkcyjnego i przetwórczego. Test ma na celu pomóc personelowi sprzątającemu zweryfikować procedurę czyszczenia. Test trwa 30 sekund i nie wymaga użycia dodatkowego sprzętu poza buteleczką do aplikacji wody dejonizowanej lub destylowanej. Jedynie wacik styka się z powierzchnią, więc jej czyszczenie po wykonaniu wymazu nie jest konieczne. Testy białkowe są doskonałym uzupełnieniem każdego systemu zarządzania jakością, ponieważ zapewniają szybką kontrolę higieny bezpośrednio przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego.

Wymagane, ale nie dostarczane z testem
Dejonizowana lub destylowana woda
Dozownik wody (np. butelka z rozpylaczem)

Opakowanie – 30 pasków testowych


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/imazo/public_html/imazo/wp-content/themes/broly/single-produkt.php on line 110