Szybkie Testy HY-RISE™ do kontroli higieny

Szybkie Testy HY-RISE™ do kontroli higieny

HY-RISE™ Testy paskowe do kontroli higieny

Opakowanie zawiera 50 testów

Ilość produktów:
Dodaj do oferty

Szybki test HY-RISE™ pozwala na skuteczną ocenę czystości przez pomiar zanieczyszczenia powierzchni materiałem organicznym w postaci produktów, z pozostawionych po niedokładnym myciu. Pozostawiona materia może służyć jako pożywka do rozwoju drobnoustrojów. Badanie przy pomocy HY-RISE może zapewnić wczesne ostrzenie o prawdopodobnym zanieczyszczeniu powierzchni, umożliwiając podjęcie szybkich działań korygujących (np. usunięcie resztek produktów). Regularne stosowanie testu HY-RISE™ zapewnia prosty i efektywny sposób monitorowania standardu mycia jako integralnej części programu higienicznego.

Metoda
Metoda opiera się na oznaczaniu dinukleotydu nikotynoadeninowego (NAD, NADH) lub fosforanu dinukleotydu nikotynoadeninowego (NADP, NADPH) jako wskaźników obecności resztek poprodukcyjnych. Do tego służy reakcja enzymatyczna, której efektem jest powstanie różowo-purpurowego do fioletowego zabarwienia na strefie reakcyjnej paska. Intensywność zabarwienia jest wprost proporcjonalna do ilości badanych związków na powierzchni badanej.

Zastosowanie
Ocena po myciu powierzchni posiadających kontakt z żywnością i rękami np.: powierzchnie robocze, noże, deski do krojenia, klamki chłodni, mikrofalówki oraz ręce pracowników. Szybka metoda oceny efektywności mycia powierzchni produkcyjnych, rąk, tanków itp.

Dzięki wynikowi po 4-5 minutach możemy bardzo szybko ocenić stan zanieczyszczenia powierzchni oraz podjąć natychmiast działania eliminujące nieprawidłości. Użytkowanie testów jest bardzo proste, strefa reakcyjna testu zabarwia się w wyniku reakcji enzymatycznej od różowo-purpurowego do fioletowego. Zabarwienie zależy od intensywności zanieczyszczenia  powierzchni, którą poddajemy badaniu.


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/imazo/public_html/imazo/wp-content/themes/broly/single-produkt.php on line 110