Test paskowy 3M™ na białko alergenne – białko jaja

Test paskowy 3M™ na białko alergenne – białko jaja

Testy z przepływem bocznym (LFD) do wykrywania białek alergenów.
Wykorzystaj szybkie testy 3M do jakościowej analizy immunochromatograficznej, podczas monitorowania określonych alergenów pokarmowych w Twoim zakładzie produkcyjnym. Testy zostały zaprojektowane w celu dokładnego wykrywania przetworzonych i nieprzetworzonych białek alergenów. Mogą być stosowane do oznaczania poziomu alergenów w wodzie z końcowego płukania urządzeń metodą CIP (clean-in-place), wymazach środowiskowych, surowcach i gotowych produktach.

Ilość produktów:
Dodaj do oferty

Szybki test 3M™ na wykrywanie białek obecnych w białku jaj jest przeznaczony do badania obecności białek obecnych w białku jaj w wodzie pochodzącej z ostatniego etapu płukania w systemie CIP (Clean-in-place), próbkach środowiskowych, surowcach i w żywności przetworzonej. 3M Szybki test na wykrywanie białek obecnych w białku jaj to test paskowy oparty na metodzie immunochromatograficznej, która wykorzystuje swoiste przeciwciała do wykrywania białek obecnych w białku jaj. Wyniki dodatnie określa obecność trzech kresek: linia kontrolna, linia pewności pomiaru i linia testowa w przypadku obecności białek w białku jaj w zakresie stężeń od dolnego poziomu 0,5 ppm do górnego o wartości około 10 mg/ml białek orzecha laskowego w roztworze soli fizjologicznej (0,9% chlorku sodu). Granice te mogą być różne w zależności od badanej matrycy. Próbki zawierające więcej niż 10% białek w białku jaj mogą być przyczyną nieprawidłowego przebiegu testu, skutkując brakiem linii pewności pomiaru i/lub linii testowej.

Szybki test 3M™ na wykrywanie białek obecnych w białku jaj służy do zastosowania w przemyśle spożywczym i napojowym przez przeszkolony personel. Firma 3M nie udokumentowała zastosowania tego produktu w gałęziach przemysłu innych niż żywność i napoje.

Limit detekcji: 0,5 ppm
Czas analizy: 11 minut ± 1 minuta
Opakowanie – 25 testów


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/imazo/public_html/imazo/wp-content/themes/broly/single-produkt.php on line 110