Test paskowy 3M™ na białko alergenne – gluten


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/imazo/public_html/imazo/wp-content/themes/broly/single-produkt.php on line 35

Test paskowy 3M™ na białko alergenne – gluten

Testy z przepływem bocznym (LFD) do wykrywania białek alergenów.
Wykorzystaj szybkie testy 3M do jakościowej analizy immunochromatograficznej, podczas monitorowania określonych alergenów pokarmowych w Twoim zakładzie produkcyjnym. Testy zostały zaprojektowane w celu dokładnego wykrywania przetworzonych i nieprzetworzonych białek alergenów. Mogą być stosowane do oznaczania poziomu alergenów w wodzie z końcowego płukania urządzeń metodą CIP (clean-in-place), wymazach środowiskowych, surowcach i gotowych produktach.

Ilość produktów:
Dodaj do oferty

3M? Szybki test na wykrywanie białka glutenu jest przeznaczony do badania obecności białek glutenu w wodzie pochodzącej z ostatniego etapu płukania w systemie CIP (Clean-in-place), próbkach środowiskowych, surowcach i w żywności przetworzonej. 3M Szybki test na wykrywanie białka glutenu to test paskowy oparty na metodzie immunochromatograficznej, która wykorzystuje swoiste przeciwciała poliklonalne do wykrywania gliadyny w białku pszenicy, żyta (sekaliny) i jęczmienia (hordeiny) i wykazała, że nie reaguje krzyżowo z innymi uprawnymi odmianami, w tym owsem (aweniny). Wyniki dodatnie określa obecność dwóch kresek: linia testowa i linia kontrolna w przypadku obecności białka glutenu na poziomie równym lub większym niż 5 ppm dla surowych składników żywności, przetworzonych produktów żywnościowych i w systemie CIP lub roztworze z płukania, lub większym niż 5 ?g/ml na 100 cm2 dla powierzchni. Granice te mogą być różne w zależności od matrycy. Wykazano, że zakres dynamiczny 3M Szybkiego testu na wykrywanie białka glutenu wynosi od 2,5 ppm do >100 000 ppm. Nie osiągnięto górnej granicy detekcji nawet podczas badania czystych toksycznych ziaren.

3M Szybki test na wykrywanie białka glutenu służy do zastosowania w przemyśle spożywczym i napojowym przez przeszkolony personel. Firma 3M nie udokumentowała zastosowania tego produktu w gałęziach przemysłu innych niż żywność i napoje.

Limit detekcji: 5 ppm
Czas analizy: 11 minut ± 1 minuta
Opakowanie – 25 testów


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/imazo/public_html/imazo/wp-content/themes/broly/single-produkt.php on line 110