Test paskowy 3M™ na białko alergenne – orzech nerkowca

Test paskowy 3M™ na białko alergenne – orzech nerkowca

Testy z przepływem bocznym (LFD) do wykrywania białek alergenów.
Wykorzystaj szybkie testy 3M do jakościowej analizy immunochromatograficznej, podczas monitorowania określonych alergenów pokarmowych w Twoim zakładzie produkcyjnym. Testy zostały zaprojektowane w celu dokładnego wykrywania przetworzonych i nieprzetworzonych białek alergenów. Mogą być stosowane do oznaczania poziomu alergenów w wodzie z końcowego płukania urządzeń metodą CIP (clean-in-place), wymazach środowiskowych, surowcach i gotowych produktach.

Ilość produktów:
Dodaj do oferty

3M™ Szybki test na wykrywanie białek orzechów nerkowca jest przeznaczony do badania obecności białek orzechów nerkowca w wodzie pochodzącej z ostatniego etapu płukania w systemie CIP (Clean-in-place), próbkach środowiskowych, surowcach i w żywności przetworzonej. 3M Szybki test na wykrywanie białek orzechów nerkowca to test paskowy oparty na metodzie immunochromatograficznej, która wykorzystuje swoiste przeciwciała do wykrywania białek orzechów nerkowca. Wyniki dodatnie określa obecność trzech kresek: linia kontrolna, linia pewności pomiaru i linia testowa w przypadku obecności białek orzecha nerkowca w zakresie stężeń od dolnego poziomu 2 ppm do górnego o wartości około 10 mg/ml białek orzecha nerkowca w roztworze soli fizjologicznej (0,9% chlorku sodu). Granice te mogą być różne w zależności od badanej matrycy. Próbki zawierające więcej niż 10% orzechów nerkowca mogą być przyczyną nieprawidłowego przebiegu testu, skutkując brakiem linii pewności pomiaru i/lub linii testowej.

3M Szybki test na wykrywanie białek orzechów nerkowca służy do zastosowania w przemyśle spożywczym i napojowym przez przeszkolony personel. Firma 3M nie udokumentowała zastosowania tego produktu w gałęziach przemysłu innych niż żywność i napoje.

Limit detekcji: 2 ppm
Czas analizy: 11 minut ± 1 minuta
Opakowanie – 25 testów


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/imazo/public_html/imazo/wp-content/themes/broly/single-produkt.php on line 110