Test paskowy 3M™ na białko alergenne – orzech pekan

Test paskowy 3M™ na białko alergenne – orzech pekan

Szybki test paskowy (Lateral Flow Devices, LFD) na wykrywanie białek obecnych w orzechach pekan.

Ilość produktów:
Dodaj do oferty

3M Szybki test na wykrywanie białek obecnych w orzechach pekan to test paskowy oparty na metodzie
immunochromatograficznej, która wykorzystuje swoiste przeciwciała do wykrywania białek orzechów pekan. Wyniki
dodatnie określa obecność trzech kresek: linia kontrolna, linia pewności pomiaru i linia testowa w przypadku obecności
białek orzecha pekan w zakresie stężeń od dolnego poziomu 3 ppm do górnego o wartości około 10 mg/ml białek
orzecha pekan w roztworze soli fizjologicznej (0,9% chlorku sodu). Granice te mogą być różne w zależności od badanej
matrycy. Próbki zawierające więcej niż 10% orzechów pekan mogą być przyczyną nieprawidłowego przebiegu testu,
skutkując brakiem linii pewności pomiaru i/lub linii testowej.

3M Szybki test na wykrywanie białek orzechów pekan służy do zastosowania w przemyśle spożywczym i napojowym przez przeszkolony personel. Firma 3M nie udokumentowała zastosowania tego produktu w gałęziach przemysłu innych niż żywność i napoje.

Limit detekcji: 3 ppm – 10 mg/ml
Czas analizy: 11 minut ± 1 minuta
Opakowanie – 25 testów