Test paskowy 3M™ na białko alergenne – migdał


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/imazo/public_html/imazo/wp-content/themes/broly/single-produkt.php on line 35

Test paskowy 3M™ na białko alergenne – migdał

Szybki test 3M™ na wykrywanie białek obecnych w migdałach jest przeznaczony do badania obecności białek migdała w wodzie pochodzącej z ostatniego etapu płukania w systemie CIP (Clean-in-place), próbkach środowiskowych, surowcach i w żywności przetworzonej.

Ilość produktów:
Dodaj do oferty

Szybki test paskowy 3M do wykrywania białek obecnych w migdałach jest oparty na metodzie immunochromatografcznej, która wykorzystuje swoiste przeciwciała do wykrywania białek migdała. Wyniki dodatnie określa obecność trzech kresek: linia kontrolna, linia pewności pomiaru i linia testowa w przypadku obecności białek migdała w zakresie stężeń od dolnego poziomu 2 ppm do górnego o wartości około 10 mg/ml białek migdała w roztworze soli fizjologicznej (0,9% chlorku sodu). Granice te mogą być różne w zależności od badanej matrycy.

Limit detekcji: 2 ppm
Czas analizy: 11 minut ± 1 minuta
Opakowanie – 25 testów


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/imazo/public_html/imazo/wp-content/themes/broly/single-produkt.php on line 110