Test paskowy 3M™ na białko alergenne – pełne mleko krowie

Test paskowy 3M™ na białko alergenne – pełne mleko krowie

Testy z przepływem bocznym (LFD) do wykrywania białek alergenów.
Wykorzystaj szybkie testy 3M do jakościowej analizy immunochromatograficznej, podczas monitorowania określonych alergenów pokarmowych w Twoim zakładzie produkcyjnym. Testy zostały zaprojektowane w celu dokładnego wykrywania przetworzonych i nieprzetworzonych białek alergenów. Mogą być stosowane do oznaczania poziomu alergenów w wodzie z końcowego płukania urządzeń metodą CIP (clean-in-place), wymazach środowiskowych, surowcach i gotowych produktach.

Ilość produktów:
Dodaj do oferty

3M™ Szybki test na wykrywanie całkowitej ilości białek obecnych w mleku krowim jest przeznaczony do badania całkowitej ilości białek w mleku krowim w wodzie pochodzącej z ostatniego etapu płukania w systemie CIP (Clean-inplace), próbkach środowiskowych, surowcach i w żywności przetworzonej.

3M™ Szybki test na wykrywanie całkowitej ilości białek obecnych w mleku krowim to test paskowy oparty na metodzie immunochromatograficznej, która wykorzystuje swoiste przeciwciała poliklonalne do wykrywania białek w mleku krowim. Wyniki dodatnie określa obecność trzech kresek: linia kontrolna, linia pewności pomiaru i linia testowa w przypadku obecności białek w mleku na poziomie równym lub większym niż 3 ppm dla surowych składników żywności, przetworzonych produktów żywnościowych i w systemie CIP lub roztworze z płukania, lub większym niż 2,5 ug/ml na 100 cm2 dla powierzchni. Granice te mogą być różne w zależności od matrycy. Próbki zawierające więcej niż 3% mleka mogą być przyczyną nieprawidłowego przebiegu testu, co można zauważyć z uwagi na brak linii pewności pomiaru i/lub linii testowej. Wykazano, że zakres dynamiczny 3M Szybkiego testu na wykrywanie całkowitej ilości białek obecnych w mleku krowim wynosi od 1,25 ppm do 1 500 ppm dla mleka krowiego.

Limit detekcji: 3 ppm
Czas analizy: 11 minut ± 1 minuta
Opakowanie – 25 testów


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/imazo/public_html/imazo/wp-content/themes/broly/single-produkt.php on line 110