Wymazówki 3M™ Clean-Trace™ Water-Free ATP, AQF100

Wymazówki 3M™ Clean-Trace™ Water-Free ATP, AQF100

Test ATP, który podaje w czasie rzeczywistym obiektywny wskaźnik czystości w jednostkach RLU.

Ilość produktów:
Dodaj do oferty
  • Innowacyjny projekt dla zachowania powtarzalności przy pobieraniu próbek wody.
  • Wykrywa obecność skażenia biologicznego w wodzie do płukania Clean in Place (CIP) lub innych wodach technologicznych.
  • Samowystarczalny 30-sekundowy test do stosowania z wodą do płukania CIP lub innymi wodami technologicznymi.
  • Pozwala zapoznać się ze statnem higieny systemu CIP w ciągu sekund.
  • Pomaga zmniejszyć ryzyko krzyżowego skażenia wskutek niedostatecznego czyszczenia.
  • Pozwala na optymalizację programów Biocide.

Test do pomiaru wolnego ATP w próbce.

Test ATP, który podaje w czasie rzeczywistym obiektywny wskaźnik czystości w jednostkach RLU. Dedykowany test ATP, który został zaprojektowany, aby uniknąć niedokładności próbkowania związanej z pobieraniem próbki wody za pomocą wacika. Jego ogólna łatwość czyni z niego go ważny dodatek w twoim programie higieny. Wyniki mierzone w Luminometrze 3M™ Clean-Trace™ NG oraz podawane są we względnych jednostkach światła (Relative Light Units RLU).


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/imazo/public_html/imazo/wp-content/themes/broly/single-produkt.php on line 110