Szybkie testy imunnochromatograficzne firmy 3M do selektywnego wykrywania białek alergennych

Szybkie testy imunnochromatograficzne firmy 3M do selektywnego wykrywania białek alergennych

Wykrywanie alergenów pokarmowych

Bezpieczeństwo żywności – monitoring alergenów pokarmowych 

Poznajcie szybkie testy imunnochromatograficzne firmy 3M do selektywnego wykrywania białek alergennych w produktach spożywczych. Testy są nieskomplikowane w zastosowaniu. Możemy badać za ich pomocą żywność surową i przetworzoną, popłuczyny oraz analizować wymazy środowiskowe. W obecnym czasie, monitorowanie żywności pod kątem występowania alergenów jest niezwykle istotne ze względu na możliwe zagrożenia zdrowia, a nawet życia.