Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa żywności: Stwierdzono obecność niedozwolonej substancji w suplemencie diety

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa żywności: Stwierdzono obecność niedozwolonej substancji w suplemencie diety

Zagrożenie:

Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała o stwierdzeniu w próbce suplementu diety MMASTER Raspberry niezadeklarowaną substancję – johimbinę. Jest to alkaloid kory johimby, który może wywoływać szereg działań niepożądanych. Kora johimby lekarskiej oraz preparaty z niej uzyskane są zakazane do stosowania w żywności od 15 maja 2019 r. zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/650.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – MMASTER Raspberry – preparat przedtreningowy

Numer partii: 211119

Data minimalnej trwałości: 12.2023

Wyprodukowano dla: 7FIT S. A., ul. Armii Krajowej 8c/2, 50-541 Wrocław

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Producent, firma 7FIT S.A.  poinformowała wszystkich zadeklarowanych klientów, którzy zakupili MMASTER Raspberry. Produkt ten jest wycofywany z rynku i zwracany do producenta. Po zakończeniu zwrotów od klientów, produkt zostanie zutylizowany.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu nakazał wycofanie z obrotu przedmiotowego suplementu diety.

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Zalecenia dla konsumentów: